ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการตลอดวันเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ ในหัวข้อที่น่าสนใจ “ก้าวสู่ยุค Digital DFT” “รู้เพิ่มอีกนิด...ช่องทางใช้สิทธิ FTA” และ “มาตรการTCWMD” พร้อมคลินิกให้คำปรึกษา (การยื่นขอฟอร์ม การทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) การสมัครใช้งานระบบ Electronic Signature and Seal (ESS))


อ่านต่อ
ประกาศ

   ขณะนี้ กรมฯ ได้ดำเนินการใช้งานระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-TCWMD) ในส่วนของ ICP และ e-Classification ผู้ประกอบการท่านใดที่เคยลงทะเบียนในช่วงทดลองระบบก่อนหน้านี้ ทาง กรมฯ ขอเรียนเชิญให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งโดยใช้ข้อมูลจริง

   ในส่วนของ ICP ขณะนี้กรมฯ เปิดรับสมัครขอรับการประเมินเพื่อรับรองระบบงาน ICP ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 พย 2564 กรุณาขึ้นทะเบียนผ่านระบบ e-TCWMD และขอรับการประเมินเพื่อรับรองระบบงาน ICP ต่อไป

   จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

คลิ๊กที่นี้สำหรับการลงทะเบียน

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงาน TCWMD

พฤศจิกายน 2564

eTCWMD
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(e-TCWMD)
eTCWMD
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(e-TCWMD)
eTCWMD
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(e-TCWMD)