ตอบแบบสอบถาม

ผลการจำแนกสินค้า

*
*
*
*

ข้อมูลผู้จำแนกสินค้า

*
*
*
*
*

ข้อมูลสินค้า *

ยี่ห้อสินค้า * หมายเลขรุ่นสินค้า * ชื่อสินค้า * พิกัดอัตราศุลกากร *

คำแนะนำ

  • 1. ผลการจำแนกสินค้าเป็นผลที่ประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติ ไม่มีข้อผูกพันตามกฏหมาย และไม่ถือเป็นใบอนุญาตส่งออกหรือส่งกลับไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562
  • 2. ผลการจำแนกสินค้าสามารถใช้ได้จนกว่ากรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงบัญชีรายการสินค้าที่ใช้ได้สองทางดังกล่าว
  • 3.
  • 4. ทดสอบ

Link ตรวจสอบผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง